Programma

Politiskās partijas "Latvijai un Ventspilij" priekšvēlēšanu programma pašvaldību vēlēšanām 2013. gadā

Gandrīz 20 gadus ventiņi ir uzticējuši pilsētas vadību „Latvijai un Ventspilij”. Pagājušajā gadā iegūts Eiropas gada pašvaldības tituls, Ventspils ir atzīta par senioriem draudzīgāko pilsētu Eiropā. Kopā strādājot paveikts daudz. Vēl vairāk ir nākotnes ieceru. Galvenā uzmanība arī turpmāk tiks veltīta bezdarba mazināšanai un rūpēm par maznodrošinātajiem.

Mērķtiecīgi turpināsim attīstīt brīvostu par vietu, kurā piedāvā arvien jaunas darba iespējas. Atbalsts infrastruktūras izveidei un strādājošo apmācībai, Eiropā labākās brīvās ekonomiskās zonas priekšrocības piesaistīs investorus gan ostu termināliem, gan jaunām rūpnīcām. Veicināsim ne tikai jaunu darbavietu izveidi, bet arī uzņēmumu interesi samazināt ietekmi uz apkārtējo vidi, iedibinot balvu „Videi draudzīgākais uzņēmums”. Izmantosim visus tiesiskos līdzekļus, lai atbildīgās valsts iestādes efektīvi kontrolētu vides kvalitāti pilsētā.

Pretēji valsts politikai, kura samazina sociālos pabalstus, mēs uzņemsimies papildus rūpes par maznodrošinātajiem un pensionāriem. Arvien ciešāk sadarbosimies ar nevalstiskajām organizācijām, lai sniegtu pilnvērtīgu sociālo palīdzību tiem, kuriem tā visvairāk nepieciešama.

Turpināsim veidot mūsu Ventspili – pievilcīgu un daudzveidīgu, ziedošu un sakārtotu, lai tā attīstītos par pilsētu, kur dibināt ģimenes un audzināt bērnus. Pieaugošais viesu pieplūdums dos darbu un jaunas attīstības iespējas tūrisma jomā strādājošiem.

Ielu izbūvē un rekonstrukcijā arī turpmāk maksimāli izmantosim ES fondu līdzekļus. Turpināsim labiekārtot iekškvartālus, īpašu vērību veltot Pārventai. Veidosim jaunus bērnu rotaļu laukumus dzīves vietu tuvumā. Lielais laukums kļūs par modernu un atraktīvu ventspilnieku pulcēšanās un atpūtas vietu.

Pabeigsim siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju, kas jau šogad ļaus samazināt maksājumus par apkuri. Turpināsim līdzfinansēt ēku siltināšanu, palielināsim atbalsta apjomu. Paplašināsim ūdens un kanalizācijas tīkla aptvērumu, dosim iespēju pieslēgties privātmāju rajonu iedzīvotājiem.

Gādāsim, lai bērnu dārzos arī turpmāk nebūtu rindu. Visos bērnu dārzos izveidosim jaunus sporta laukumus, apmācībā izmantosim attīstošās spēles un interaktīvās tāfeles.

Lai paaugstinātu izglītības kvalitāti, mūsu pedagogus apmācīs labākie pašmāju un ārvalstu speciālisti. Aktīvi turpināsim remontdarbus izglītības iestādēs, pārdomāti attīstīsim moderno multimediju tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā.

Nodrošināsim bērniem lieliskas attīstības un atpūtas iespējas Jaunrades namā, Digitālajā centrā, Mākslas skolā un sporta skolā „Spars”. Strādāsim pie Interaktīvā zinātnes centra projekta.

Sadarbībā ar Ventspils Tehnikumu izveidosim modernāko profesionālās izglītības iestādi valstī, kas piedāvās apmācību pieprasītākajās profesijās gan jauniešiem, gan pieaugušajiem.

Turpināsim finansiāli atbalstīt Ventspils Augstskolu. Veicināsim augsta līmeņa pasniedzēju un zinātnieku izaugsmi un piesaisti, jaunu studiju programmu izveidi kopā ar atzītām Rietumeiropas augstskolām. Sadarbībā ar Biznesa inkubatoru un Augsto tehnoloģiju parku īpašas rūpes veltīsim tam, lai jaunieši ne tikai sekmīgi iekļautos darba tirgū, bet arī veidotu paši savus uzņēmumus. Piedāvāsim daudzveidīgas mūžizglītības iespējas ikvienam.

Pilnībā rekonstruētā slimnīca un jaunā poliklīnika piedāvās kvalitatīvu veselības aprūpi pieejamu ikvienam. Turpināsim atbalstīt kvalificētu ārstu piesaisti un modernu medicīnas iekārtu iegādi.

Plašs un daudzveidīgs saglabāsies kultūras un interešu izglītības piedāvājums. Sniegsim ventspilniekiem iespēju arī turpmāk par samērīgu maksu apmeklēt profesionālo teātru izrādes un koncertus. Nodrošināsim iespēju izkopt radošās spējas amatiermākslas kolektīvos. Pilnveidosim bibliotēku un muzeju sniegtos pakalpojumus. Turpināsim atbalstīt Mūzikas vidusskolu.

Olimpiskā centra „Ventspils” sporta un atpūtas bāzes piedāvās arvien plašākas aktīvās atpūtas iespējas gan ziemā, gan vasarā. Veselīga dzīvesveida atbalstam papildināsim āra trenažieru klāstu. Turpināsim finansiāli atbalstīt sporta klubus un augstas klases sportistus.

Pašvaldības policija turpinās rūpēties par pilsētnieku drošību. Uzstādīsim video novērošanas kameras pilsētas „karstajos punktos”.

Iedzīvotāju interesēs sadarbosimies ar tradicionālajām reliģiskajām konfesijām un nevalstiskajām organizācijām.

Ventiņu viedoklis par pilsētas attīstību mums vienmēr būs izšķirošs. Uzturēsim dialogu ar iedzīvotājiem tradicionālajos un modernajos plašsaziņas līdzekļus, lai ikviens varētu aktīvi iesaistīties svarīgu lēmumu pieņemšanā.

Ventiņu spēks ir darbos!