Pievienojies

Cilvēkus, kuri atbalsta politiskās partijas "Latvijai un Ventspilij" mērķus un darbu, aicinām mums pievienoties!

Par politiskās partijas "Latvijai un Ventspilij" biedru var kļūt ikviens 18 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, ja viņš atzīst partijas Programmu un Statūtus un nav citas politiskas partijas biedrs.

Lai pievienotos partijai, jāiesniedz rakstisks iesniegums partijas valdei un nepieciešams vismaz viena partijas biedra galvojums.

Iesniegumu iespējams nosūtīt elektroniski: lunv@inbox.lv.