Padarītais

 • Bērnu rotaļlaukumu izveide tuvāk dzīvesvietām

  Īstenojot īpašu programmu rotaļlaukumu izveidei tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietām, aizvadītajos 4 gados izveidoti 13 jauni moderni bērnu rotaļu laukumi dažādos pilsētas rajonos.

 • Veloceliņu tīkla izveide

  Pēdējo četru gadu laikā pilsētā aktīvi būvēti veloceliņi, veidojot sazarotu veloceliņu tīklu. 

 • Tiltu sakārtošana

  Uzbūvēts Apvedtilts pār Ventu, bet uz Ventas tilta pēc rekonstrukcijas ir 4 joslas, gājēju ietves un veloceliņš.

 • Ielu rekonstrukcija

  Pēdējo 4 gadu laikā, īstenojot vairākus projektus, rekonstruētas vai no jauna izbūvētas vairāk nekā 90 dažādas ielas un to posmi dažādos pilsētas rajonos.

 • Pašvaldības palīdzība visiem ventspilniekiem, kuriem tā ir nepieciešama

  Ventspils pilsētas pašvaldība ir palielinājusi sociālā budžeta apjomu, lai palīdzību saņemtu visi Ventspils iedzīvotāji, kuriem tā ir nepieciešama.

 • Jaunu darba vietu radīšana

  Ventspils priekšrocības – sakārtoto infrastruktūru, izdevīgos transporta savienojumus, cilvēkresursus un to apmācību, speciālās ekonomiskās zonas nodrošinātos nodokļu atvieglojumus, pašvaldības un brīvostas atbalstu – izmantojuši vairāki pašmāju un ārvalstu investori.