Padarītais

 • Piedzīvojumu parka un slēpošanas kalna pilnveidošana

  Pārbūvēta Piedzīvojumu parka servisa ēka, izveidojot plašāku kafejnīcu, kā arī inventāra nomas un pārģērbšanās telpas apmeklētājiem. 

 • Atbalsts iespējai sportot

  Pašvaldība ik gadu piešķir dotāciju 34 tūkstošus latu pilsētas sporta bāzu uzturēšanai, lai ikvienam būtu iespēja bez maksas sportot pilsētas stadionā, futbola laukumos un skeitparkā. 

 • Atbalsts Ventspils Tehnikuma attīstībai

  Uzsākta Ventspils Tehnikuma infrastruktūras attīstības projekta īstenošana, pilnībā pārbūvējot esošās mācību telpas un uzbūvējot jaunas telpas teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām, kā arī modernu un ērtu dienesta viesnīcu skolas audzēkņiem.

 • Atbalsts Ventspils Augstskolai

  Piesaistot valsts un Eiropas naudu, rekonstruēta augstskolas ēka. 

 • Interesantas un daudzveidīgas nodarbības rekonstruētajā Jaunrades namā

  Re­konstruētajā Ventspils Latviešu biedrības namā izveidots mūsdienīgs jaunatnes un bērnu jaunrades centrs. 

 • Vieta bērnu dārzā ikvienam mazajam ventspilniekam

  Pašvaldības mērķtiecīgas darbības rezultātā, atverot papildus grupas esošajos bērnudārzos un uzbūvējot jaunu, modernu bērnudārzu «Bitīte», pilnībā nodrošināts pieprasījums pēc vietām pirmsskolas izglītības iestādēs abos Ventas krastos. 

 • Skolu un bērnudārzu sakārtošana

  Aizvadīto 4 gadu laikā, piesaistot Eiropas naudu, veikta 16 skolu un bērnudārzu siltināšana. 

 • Izglītības procesa modernizācija

  Pabeigta Ventspils skolu dabaszinātņu kabinetu uzlabošana, izveidota moderna materiāltehniskā bāze. 

 • Modernākā slimnīca Latvijā

  Slimnīcā noslēgusies nodaļu rekonstrukcija, piesaistot investīcijas no Eiropas un valsts. 

 • Jaunās poliklīnikas uzbūvēšana

  2013.gada sākumā durvis apmeklētājiem vēra jaunā poliklīnika.