Padarītais

Priekšvēlēšanu programma

20.04.2017

Iepazīstieties ar politiskās partijas "Latvijai un Ventspilij" priekšvēlēšanu programmu pašvaldību vēlēšanām 2017.gadā.

Dārgie ventspilnieki!

Vairāk nekā 20 gadu laikā, kopš esat uzticējuši mums atbildību par pilsētu, kopīgi esam radījuši jaunu neatkarīgās Latvijas Ventspili. Tā ir sakārtota un ziedoša, piemērota ģimenēm ar bērniem, draudzīga uzņēmējiem un atbalstoša senioriem. Pilsēta, ar kuras sasniegumiem mēs pamatoti lepojamies. Sakām paldies visiem, kuri nemeklēja laimi svešās zemēs, pilsētās, bet šeit dzīvojot un strādājot izveidojuši šodienas Ventspili. Gribam turpināt šo izaugsmes ceļu un ticam, ka kopā varam izdarīt daudz vairāk.

Mēs turam savus solījumus – tiek radītas arvien jaunas darba vietas, kas ļāvis sasniegt zemāko bezdarba līmeni kopš krīzes laika. Ventspils atzīta par investīcijām draudzīgāko pašvaldību. Jaunā Tehnikuma un Augstskolas sadarbības piedāvājums speciālistu sagatavošanai, brīvostas un Augsto tehnoloģiju parka atbalsts aicinās komersantus izvēlēties tieši Ventspili par vietu savai attīstībai. Ostas konkurētspēja un attīstība arī turpmāk būs īpaša mūsu rūpe.

Turpināsim rūpēties par pensionāriem un maznodrošinātajiem. Regulāri izvērtēsim sociālās palīdzības piešķiršanas nosacījumus, lai sniegtu atbalstu tiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams. Aktīvi atbalstīsim nevalstiskās organizācijas, aprūpes centrus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Esam piesaistījuši apjomīgus Eiropas fondus, citu ārējo finansējumu un tā turpināsim visās jomās. Tas dos iespēju pilnībā pabeigt visu skolu modernizāciju. Lai nodrošinātu mūsu bērniem labāko izglītību valstī, turpināsim pedagogu apmācību. Pārcelsim Centra sākumskolu uz piemērotām un mūsdienīgi aprīkotām telpām un tās vietā atjaunosim bērnudārzu. Tas ļaus pilnībā nodrošināt vietas bērnudārzos visiem mazuļiem jau no pusotra gada vecuma.

Turpināsim bērnu rotaļlaukumu ierīkošanu iekšpagalmos, pilnībā ieviesīsim iesākto un aktīvi atbalstīto "Mazuļiem draudzīgās pilsētas" konceptu. Papildinot jauniešu atpūtai radītas iespējas, pabeigsim Jauniešu mājas iekārtošanu. Turpināsim plašu atsaucību guvušo bērnu apmācību digitālajās prasmēs. Jaunizveidotie skolēnu mācību uzņēmumi jau no mazotnes attīstīs uzņēmēju prasmes.

Koordinēsim Tehnikuma sadarbību ar uzņēmējiem, lai mācību programmas un apmācību veids atbilstu komersantu pieprasījumam. Turpinot būtiski līdzfinansēt Augstskolu, palīdzēsim nostiprināt tās prestižu kā starptautiski atpazīstamam zinātnes un izglītības centram.

Mēs esam Latvijas sakārtotākā pilsēta un tāda arī paliksim. Arvien jauni iekškvartāli tiks pilnībā rekonstruēti, finansiāli atbalstīsim arī privatizēto teritoriju labiekārtojumu. Līdzīgi vairākkārt godalgotajai strūklakai "Fregate Valzivs", pilsētā tiks radīti jauni vides akcenti, kuriem idejas gūsim konkursos un ventiņu padomos.

Par spīti visiem nelabvēļiem top jaunā Mūzikas vidusskola ar Latvijā vēl nebijušu koncertzāli, Zinātnes centrs, kā lieliska vieta gan mūsu bērnu izglītošanai, gan IT komersantu attīstībai, gan tūristu piesaistei. Strādāsim pie moderna peldbaseina un rehabilitācijas centra idejām. Tie būs ieguvumi ventspilniekiem paaudzēs.

Pieaug domes finansējums sporta klubiem un sporta skolai, atbalstu saņem arvien jauni sporta veidi. Rudenī Pārventā durvis vērs jauns atlētikas un fitnesa centrs.

Uzbūvēsim jaunu bibliotēku Gāliņciemā un Bērnu interešu centru Vecpilsētā. Turpināsim attīstīt plašu un daudzveidīgu piedāvājumu gan kultūras, gan mūžizglītības jomā. Turpināsim dotēt profesionālo teātru izrādes, lai tās būtu pieejamas katrai ģimenei.

Turpināsim sadarbību ar tradicionālajām reliģiskajām konfesijām.

Redzot valsts iestāžu nespēju efektīvi risināt vides jautājumus, paši radījām tiesisko regulējumu. Jau pēc gada tas piespiedīs visus komersantus, kuri pārkrauj gaistošos naftas produktus, izmantot tvaiku savākšanas iekārtas. Tas novērsīs nepatīkamās smakas.

Esam radījuši lieliskus apstākļus veselības aprūpei, tādēļ vēl vairāk līdzekļus atvēlēsim labu dakteru piesaistei, kuriem sagādāsim modernākās medicīnas iekārtas.

Arvien pieaugs visu ventspilnieku iespēja izmantot kvalitatīvus komunālos pakalpojumus.

Ventspils ir droša dzīves vieta, pašvaldības policija arī turpmāk būs šī drošības standarta garants.

Mums ir skaidra pilsētas attīstības stratēģija un mēs to konsekventi realizēsim. Esam pārliecināti, ka šīs ieceres tiks būtiski papildinātas ar ventiņu idejām. Tāpēc uzklausīsim un sadarbosimies ar katru, kam patiesi rūp mūsu pilsētas nākotne.

Esam bijuši kopā ar ventspilniekiem gan priekos, gan rūpēs visus neatkarības gadus. Neesam lētas slavas meklētāji. Ne jau pļāpāšanā un visa noliegšanā ir spēks, bet padarītajā. Tāpēc mēs turpināsim iesākto, jo ventiņu spēks ir darbos!