Padarītais

Pašvaldības palīdzība visiem ventspilniekiem, kuriem tā ir nepieciešama

15.04.2013

Ventspils pilsētas pašvaldība ir palielinājusi sociālā budžeta apjomu, lai palīdzību saņemtu visi Ventspils iedzīvotāji, kuriem tā ir nepieciešama.

2012. gadā apstiprinātie jauni saistošie noteikumi paredz būtiskus uzlabojumus iedzīvotājiem maznodrošinātā statusa un sociālo pabalstu saņemšanas kārtībā. Kopumā pašvaldība saviem iedzīvotājiem nodrošina 34 sociālos pabalstus un 11 sociālos pakalpojumus. 4 gadu laikā ventspilniekiem pabalstos un sociālajiem pakalpojumiem izmaksātā summa sasniedz gandrīz 6 miljonus latu. Dažādu veidu pabalstus kaut vienu reizi saņēmuši vairāk nekā 16 tūkstoši ventspilnieku