Padarītais

Atbalsts Ventspils Tehnikuma attīstībai

15.04.2013

Uzsākta Ventspils Tehnikuma infrastruktūras attīstības projekta īstenošana, pilnībā pārbūvējot esošās mācību telpas un uzbūvējot jaunas telpas teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām, kā arī modernu un ērtu dienesta viesnīcu skolas audzēkņiem.

Projekts izstrādāts ciešā sadarbībā ar darba devējiem. Neatsverams bijis pašvaldības atbalsts, panākot, ka Eiropas līdzfinansējums tehnikuma pārbūvei pieaudzis no 1 līdz 11 miljoniem latu, kas ļaus pilnībā īstenot skolas infrastruktūras sakārtošanu. Celtniecības darbi jau sākušies