Padarītais

Atbalsts Ventspils Augstskolai

15.04.2013

Piesaistot valsts un Eiropas naudu, rekonstruēta augstskolas ēka

Austrumu korpusā izveidots un iekārtots jauns dienesta vies­nīcas korpuss ar 286 vietām. Kopumā die­nesta viesnīcā var mitināties 600 studenti. Zie­meļu korpusā izbū­vētas papildu telpas studiju procesam un zinātniskajai darbībai, iekārtotas 6 jau­nas laboratorijas