Padarītais

Skolu un bērnudārzu sakārtošana

15.04.2013

Aizvadīto 4 gadu laikā, piesaistot Eiropas naudu, veikta 16 skolu un bērnudārzu siltināšana. 

Skolas un bērnudārzi ieguvuši skaistas un sakārtotas fasādes. Tā rezultātā pašvaldība gadā ietaupa līdz 150 tūkstošiem latu par apkuri, ko var izmantot citām vajadzībām. Lai uzlabotu apstākļus sporta nodarbībām, veikts kapitālais remonts Ventspils 1. pamatskolas sporta zālē, renovēta Ventspils 6. vidusskolas sporta zāle un Ventspils Vakara vidusskolas sporta zāle. 2013. gada pavasarī par pašvaldības līdzekļiem izbūvētas sporta zonas ar mākslīgo segumu deviņu bērnudārzu teritorijās.