Padarītais

Izglītības procesa modernizācija

15.04.2013

Pabeigta Ventspils skolu dabaszinātņu kabinetu uzlabošana, izveidota moderna materiāltehniskā bāze

Izremontēti un labiekārtoti ķīmijas, fizikas, bioloģijas, matemātikas un informātikas kabineti, izveidotas vairāk nekā 200 datoru darba vietas, iegādātas mēbeles un mācību aprīkojums. Tas nozīmē, ka visu Ventspils vispārizglītojošo skolu dabaszinātņu kabineti ir pilnībā sakārtoti. Piesaistot ES naudu, pašvaldība iegādājusies jaunus stacionāros un  portatīvos datorus, programmatūru, kā arī 5 multimediju tehnikas komplektus pilsētas skolām. Skolās uzstādīti arī bezvadu interneta piekļuves punkti, kas ļauj plašāk pielietot modernās tehnoloģijas mācībās. Izprotot jauno tehnoloģiju nozīmīgumu mācību procesā, dome iegādājusies portatīvos datorus visiem pilsētas skolās pamatdarbā strādājošajiem pedagogiem, pirmsskolas izglītības iestāžu metodiskajiem kabinetiem un administrācijām.