Valde

 • Vera Šengelija

  • Vera Šengelija dzimusi 1954.gadā Gruzijā.
  • 1972.gadā absolvējusi Čakvi vidusskolu Gruzijā
  • 1977.gadā beigusi Gorlovkas (Ukraina) valsts pedagoģisko svešvalodu institūtu.
  • 1998.gadā beigusi maģistratūru Latvijas Universitātē
  • 2006.gadā ieguvusi doktora grādu Ņūportas Starptautiskajā Universitātē
  • 1977. – 1980. strādājusi Tjačevas (Ukraina) pamatskolā par skolotāju.
  • 1980.gadā ar ģimeni pārcēlusies uz dzīvi Latvijā.
  • No 1980.gada strādājusi Ventspils 3.vidusskolā par audzināšanas darba organizatori, direktores vietnieci mācību darbā.
  • No 1987.gada līdz šim brīdim direktore Ventspils 3.vidusskolā.
 • Kristiāns Jacevičs

  • Kristians Jacevičs dzimis 1982. gadā Ventspilī.
  • 2000. gadā absovējis Ventspils 4. vidusskolu.
  • 2004. gadā beidzis Ventspils Augstskolu, iegūstot bakalaura grādu vadībzinātnē ar specializāciju informācijas tehnoloģijās uzņēmējdarbībā un pārvaldībā.
  • 2006. gadā turpat Ventspils Augstskolā ieguvis arī maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā.
  • No 2004. līdz 2014. gadam strādājis Ventspils Digitālajā centrā, vadot dažādus ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām saistītus projektus iedzīvotājiem, uzņēmējiem, kā arī valsts un pašvaldības iestādēm un to darbiniekiem.
  • No 2014. gada strādā Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldē un ir Ventspils Jauniešu mājas vadītājs. Sabiedriskās gaitas jaunatnes jomā jau uzsāktas 2003. gadā, kad kopā ar domubiedriem dibināta biedrība "Ventspils Jauniešu dome" un īstenota virkne vietēju un starptautisku jauniešu projektu. Šie projekti veicinājuši jaunatnes darba attīstību pilsētā, kā arī Jauniešu mājas izveidi.
 • Kristīne Vāgnere

  • Kristīne Vāgnere dzimusi 1972.gadā Siguldā.
  • 1990. gadā absolvējusi Ķekavas vidusskolu.
  • 1995. gadā beigusi Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultāti.
  • Studē doktorantūrā
  • Ilgus gadus strādājusi valsts pārvaldē – iepriekšējā darba vieta - līdz 2011.gadam sešus gadus strādāja Izglītības un zinātnes ministrijā, valsts sekretāra vietniece nozares politikas jautājumos amatā.
  • Šobrīd Ventspils Tehnikuma direktore.
 • Imants Sarmulis

  • Imants Sarmulis dzimis 1950. gada 31. decembrī.
  • 1971. gadā pabeidzis Rīgas jūrskolu, bet 1986. gadā - Kaļiņingradas zivsaimniecības tehnoloģisko institūtu, iegūstot kuģu vadītāja specialitāti. 1991. gadā absolvējis Maskavas ārējās tirdzniecības akadēmiju kā ekonomists.
  • No 1971. līdz 1988. gadam bijis matrozis, stūrmanis un kapteinis uz Latvijas kuģniecības kuģiem, no 1991. līdz 1993. gadam - Jūras lietu ministrijas ārējo ekonomisko sakaru departamenta direktors, no 1993. līdz 1995. gadam - LR Satiksmes ministrijas jūrniecības departamenta direktors, bet no 1995. gada līdz šim brīdim - Ventspils brīvostas pārvaldnieks.
 • Jānis Vucāns

  • Jānis Vucāns dzimis 1956. gada 9. februārī Rīgā.
  • Beidzis Rīgas 1. vidusskolu un 1979. gadā - Latvijas Valsts universitāti pielietojamās matemātikas specialitātē. 1988. gadā Baltkrievijas Valsts universitātē aizstāvējis fizikas un matemātikas zinātņu kandidāta disertāciju, uz kuras pamata 1992. gadā viņam piešķirts LR doktora grāds matemātikā.
  • Kopš 1977. gada strādājis dažādos amatos no laboranta līdz asociētajam profesoram un katedras vadītājam Latvijas Universitātē. Kopš 1998. gada - ventspilnieks, vadījis Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības nodaļu, bet no 2000. līdz 2010.gadam - augstskolas rektors.