Valde

Jānis Vītoliņš

  • Jānis Vītoliņš dzimis 1954. gada 17. janvārī Talsu rajona Dundagā.
  • 1977. gadā beidzis Rīgas Politehnisko institūtu, inženieris - celtnieks.
  • Pēc institūta beigšanas darba gaitas uzsācis Ventspils celtniecības pārvaldē. No 1989. gada strādā pilsētas pašvaldībā - Dzīvokļu komunālajā pārvaldē, bet no 1996. gada - domes priekšsēdētāja 1. vietnieks un Ventspils brīvostas valdes priekšsēdētāja vietnieks.

Būtiskākās kompetences: eksports, investīcijas, osta, satiksme, uzņēmējdarbība, infrastruktūra un pilsētbūvniecība, zinātne, vide.

 

Kopš 2005. gada ir Eiropas Savienības Reģionu komitejas Latvijas Nacionālās delegācijas aizvietotājs, bet kopš 2008. gada - arī Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis. 2008. gadā absolvējis Rīgas Ekonomikas augstskolas profesionālās maģistrantūras studiju programmu vadošajiem speciālistiem biznesa vadībā. Apbalvots ar Ventspils pilsētas domes Lielo Balvu 

 

Politiskās partijas "Latvijai un Ventspilij" valdes priekšsēdētāja vietnieks

 

Ventspils pilsētas domes deputāts

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks infrastruktūras jautājumos

 

Finanšu komitejas loceklis

Pilsētas attīstības jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas loceklis

 

Civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs

Pilsētas attīstības komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Izglītības komisijas priekšsēdētājs

Ekonomikas un budžeta komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Vides aizsardzības komisijas priekšsēdētājs

Zemes komisijas priekšsēdētājs

Mārketinga padomes loceklis

Ventspils brīvostas valdes priekšsēdētāja vietnieks

 

Precējies, sieva ­Vēsma. Meita Kristīne beigusi Ventspils Augstskolas maģistrantūru, dzīvo un strādā Austrijā. Dēls Kristaps beidzis Latvijas Universitātes maģistrantūru, dzīvo un strādā Rīgā. Ir divas mazmeitas.