Mūsu cilvēki

 • Kristīne Lemberga

  • Kristīne Lemberga dzimusi 1978. gada 28. jūnijā.
  • 2001. gadā beigusi Konkordijas starptautisko universitāti Igaunijā, iegūstot bakalaura grādu starptautiskajā biznesā. 2003.gadā ieguvusi maģistra grādu ekonomikā Latvijas Universitātē.
  • Strādājusi dažādās valsts pārvaldes institūcijās. No 2004. gada strādā Ventspils pilsētas Domē dažādos amatos – par Investīciju nodaļas vadītāja vietnieci, izpilddirektora 1.vietnieces padomnieci, izpilddirektora vietnieci investīciju jautājumos. Ir bijusi izglītības un zinātnes ministra R.Broka un satiksmes ministra U.Auguļa padomniece ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos.
  • Šobrīd – domes izpilddirektora vietniece – Attīstības pārvaldes vadītāja. Eksperte ES fondu jomā Latvijas Lielo pilsētu asociācijā.
 • Imants Sarmulis

  • Imants Sarmulis dzimis 1950. gada 31. decembrī.
  • 1971. gadā pabeidzis Rīgas jūrskolu, bet 1986. gadā - Kaļiņingradas zivsaimniecības tehnoloģisko institūtu, iegūstot kuģu vadītāja specialitāti. 1991. gadā absolvējis Maskavas ārējās tirdzniecības akadēmiju kā ekonomists.
  • No 1971. līdz 1988. gadam bijis matrozis, stūrmanis un kapteinis uz Latvijas kuģniecības kuģiem, no 1991. līdz 1993. gadam - Jūras lietu ministrijas ārējo ekonomisko sakaru departamenta direktors, no 1993. līdz 1995. gadam - LR Satiksmes ministrijas jūrniecības departamenta direktors, bet no 1995. gada līdz šim brīdim - Ventspils brīvostas pārvaldnieks.
 • Jānis Vucāns

  • Jānis Vucāns dzimis 1956. gada 9. februārī Rīgā.
  • Beidzis Rīgas 1. vidusskolu un 1979. gadā - Latvijas Valsts universitāti pielietojamās matemātikas specialitātē. 1988. gadā Baltkrievijas Valsts universitātē aizstāvējis fizikas un matemātikas zinātņu kandidāta disertāciju, uz kuras pamata 1992. gadā viņam piešķirts LR doktora grāds matemātikā.
  • Kopš 1977. gada strādājis dažādos amatos no laboranta līdz asociētajam profesoram un katedras vadītājam Latvijas Universitātē. Kopš 1998. gada - ventspilnieks, vadījis Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības nodaļu, bet no 2000. līdz 2010.gadam - augstskolas rektors.
 • Ilze Butkus

  • Ilze Butkus dzimusi 1973. gadā Ventspilī
  • 1992.gadā absolvējusi Ventspils 1.vidusskolu
  • 1996.gadā Liepājas Pedagoģiskā augstskolā iegūts bakalaura grāds matemātikā, matemātikas skolotājas kvalifikācija
  • 1996.gadā sāk strādāt tagadējā Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā par matemātikas skolotāju. No 2001.gada pilda direktora vietnieka izglītības jomā pienākumus.
  • Kopš 2014.gada ir Ventspils Centra sākumskolas direktore.
  • 2012.gadā iegūta Gada skolotāja balva
  • Kā direktores vietniece vadījusi pilsētas skolu direktoru vietnieku metodiskās apvienības darbu
  • 2006.gadā iegūta biznesa ekonomisko pamatu skolotāja kvalifikācija
  • 3 gadus vadījusi pilsētas vispārizglītojošo skolu ekonomikas skolotāju metodisko apvienību
  • Kopš 2015.gada iesaistījusies Swedbank un Iespējamās misijas Direktoru klubā
 • Igeta Gredzena

  • Igeta Gredzena dzimusi 1966. gadā Ventspilī
  • 1984. gadā absolvējusi Ventspils 5. vidusskolu
  • 2009. gadā ieguvusi maģistra grādu Bibliotēkzinātnē un informācijā
  • Ventspils bibliotēkā stādā kopš 1991. gada, bet no 2007. gada ir Pārventas bibliotēkas vadītāja