Mūsu cilvēki

 • Kristīne Vāgnere

  • Kristīne Vāgnere dzimusi 1972.gadā Siguldā.
  • 1990. gadā absolvējusi Ķekavas vidusskolu.
  • 1995. gadā beigusi Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultāti.
  • Studē doktorantūrā
  • Ilgus gadus strādājusi valsts pārvaldē – iepriekšējā darba vieta - līdz 2011.gadam sešus gadus strādāja Izglītības un zinātnes ministrijā, valsts sekretāra vietniece nozares politikas jautājumos amatā.
  • Šobrīd Ventspils Tehnikuma direktore.
 • Igors Udodovs

  • Igors Udodovs dzimis 1979.gada 4.jūlijā, Talsos.
  • 1997. gadā absolvējis Talsu ģimnāziju
  • 2001. gadā absolvējis Ventspils Augstskolu, iegūstot bakalaura grādu. uzņēmējdarbības vadībā. Studijas turpināja maģistratūrā, iegūstot maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā.
  • Kopš 2001. gada augusta I.Udodova pamata darba vieta ir Ventspils brīvostas pārvalde, kurā viņš sāka strādāt kā tirgzinību speciālists.
  • Pašlaik - Mārketinga un attīstības nodaļas vadītājs.
 • Kristiāns Jacevičs

  • Kristians Jacevičs dzimis 1982. gadā Ventspilī.
  • 2000. gadā absovējis Ventspils 4. vidusskolu.
  • 2004. gadā beidzis Ventspils Augstskolu, iegūstot bakalaura grādu vadībzinātnē ar specializāciju informācijas tehnoloģijās uzņēmējdarbībā un pārvaldībā.
  • 2006. gadā turpat Ventspils Augstskolā ieguvis arī maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā.
  • No 2004. līdz 2014. gadam strādājis Ventspils Digitālajā centrā, vadot dažādus ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām saistītus projektus iedzīvotājiem, uzņēmējiem, kā arī valsts un pašvaldības iestādēm un to darbiniekiem.
  • No 2014. gada strādā Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldē un ir Ventspils Jauniešu mājas vadītājs. Sabiedriskās gaitas jaunatnes jomā jau uzsāktas 2003. gadā, kad kopā ar domubiedriem dibināta biedrība "Ventspils Jauniešu dome" un īstenota virkne vietēju un starptautisku jauniešu projektu. Šie projekti veicinājuši jaunatnes darba attīstību pilsētā, kā arī Jauniešu mājas izveidi.
 • Uldis Boitmanis

  • Uldis Boitmanis ir ventspilnieks no dzimšanas - 1949. gada 28. augusta.
  • 16 gadus vada 1. Olimpisko centru Latvijā, kurš šogad atzimēs 20 gadu jubileju.
  • 1970. gadā beidzis Latvijas Valsts Fiziskās Kultūras institūtu, iegūstot fiziskās kultūras un sporta pasniedzēja specialitāti.
 • Dana Reizniece-Ozola

  • Dana Reizniece-Ozola dzimusi 1981. gada 6.novembrī Kuldīgā.
  • Absolvējusi Ventspils Augstskolu, iegūstot tulka un tulkotāja profesionālo kvalifikāciju, kā arī maģistra profesionālo grādu tulkošanā un terminoloģijā. Šobrīd turpina studijas Ventspils Augstskolas doktora studiju programmā tulkošanā un terminoloģijā. Papildus apguvusi tiesību zinību studiju programmu Juridiskajā koledžā.
  • 2012.gadā ieguvusi maģistra grādu kosmosa biznesa vadībā Starptautiskajā kosmosa universitātē (Francija).
  • Bijusi Ventspils pilsētas domes Investīciju nodaļas vadītāja un Ventspils Augsto tehnoloģiju parka valdes locekle.
  • 2010.gada oktobrī ievēlēta par 10.Saeimas deputāti, iecelta par Satiksmes ministrijas parlamentāro sekretāri.
  • 2011.gada septembrī ievēlēta par 11.Saeimas deputāti. Strādā Juridiskajā komisijā un Eiropas lietu komisijā.