Mūsu cilvēki

Ilze Butkus

  • Ilze Butkus dzimusi 1973. gadā Ventspilī
  • 1992.gadā absolvējusi Ventspils 1.vidusskolu
  • 1996.gadā Liepājas Pedagoģiskā augstskolā iegūts bakalaura grāds matemātikā, matemātikas skolotājas kvalifikācija
  • 1996.gadā sāk strādāt tagadējā Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā par matemātikas skolotāju. No 2001.gada pilda direktora vietnieka izglītības jomā pienākumus.
  • Kopš 2014.gada ir Ventspils Centra sākumskolas direktore.
  • 2012.gadā iegūta Gada skolotāja balva
  • Kā direktores vietniece vadījusi pilsētas skolu direktoru vietnieku metodiskās apvienības darbu
  • 2006.gadā iegūta biznesa ekonomisko pamatu skolotāja kvalifikācija
  • 3 gadus vadījusi pilsētas vispārizglītojošo skolu ekonomikas skolotāju metodisko apvienību
  • Kopš 2015.gada iesaistījusies Swedbank un Iespējamās misijas Direktoru klubā

Kompetences - izglītība

Ģimenē divi bērni. Dēls Roberts ir Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolēns, meita Evelīna Centra sākumskolas 4. klases skolniece. Meita spēlē zvanu ansamblī Saules zvani, dzied korī, spēlē flautu, dejo deju studijā Prieks. Dēls spēlē trompeti ģimnāzijas pūtēju orķestrī, aktīvi nodarbojas ar sportu.