Mūsu cilvēki

Jānis Vucāns

  • Jānis Vucāns dzimis 1956. gada 9. februārī Rīgā.
  • Beidzis Rīgas 1. vidusskolu un 1979. gadā - Latvijas Valsts universitāti pielietojamās matemātikas specialitātē. 1988. gadā Baltkrievijas Valsts universitātē aizstāvējis fizikas un matemātikas zinātņu kandidāta disertāciju, uz kuras pamata 1992. gadā viņam piešķirts LR doktora grāds matemātikā.
  • Kopš 1977. gada strādājis dažādos amatos no laboranta līdz asociētajam profesoram un katedras vadītājam Latvijas Universitātē. Kopš 1998. gada - ventspilnieks, vadījis Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības nodaļu, bet no 2000. līdz 2010.gadam - augstskolas rektors.

2003. gadā ieguvis profesora akadēmisko nosaukumu, bet 2008. gadā apstiprināts par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu vadībzinātnē. Kā zinātnieks un pasniedzējs strādājis vai stažējies augstskolās Francijā, Šveicē, Somijā, Vācijā un Norvēģijā. Bijis vairāku starptautisku pētniecisku projektu vadītājs vai koordinators Latvijā, starptautisku zinātnisko konferenču orgkomiteju un programmas komiteju loceklis. No 2005. līdz 2010. gadam - Ventspils pilsētas domes deputāts.

2010.gadā ievēlēts par 10.Saeimas deputātu.

2011.gadā ievēlēts par 11.Saeimas deputātu, pirmajā 11.Saeimas sēdē ievēlēts par Saeimas sekretāra biedru. Darbojas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, Saimnieciskajā komisijā un Pieprasījumu komisijā, kā arī Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisijā, Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijā un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas apakškomisijā.

2009. gadā ieguvis Ventspils pilsētas domes Balvu.


Meita Diāna absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmijas maģistrantūru, bet meita Daina - Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes maģistrantūru.


Vaļasprieki - ceļošana, aktīvā atpūta brīvā dabā.