Mūsu cilvēki

Kristiāns Jacevičs

  • Kristians Jacevičs dzimis 1982. gadā Ventspilī.
  • 2000. gadā absovējis Ventspils 4. vidusskolu.
  • 2004. gadā beidzis Ventspils Augstskolu, iegūstot bakalaura grādu vadībzinātnē ar specializāciju informācijas tehnoloģijās uzņēmējdarbībā un pārvaldībā.
  • 2006. gadā turpat Ventspils Augstskolā ieguvis arī maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā.
  • No 2004. līdz 2014. gadam strādājis Ventspils Digitālajā centrā, vadot dažādus ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām saistītus projektus iedzīvotājiem, uzņēmējiem, kā arī valsts un pašvaldības iestādēm un to darbiniekiem.
  • No 2014. gada strādā Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldē un ir Ventspils Jauniešu mājas vadītājs. Sabiedriskās gaitas jaunatnes jomā jau uzsāktas 2003. gadā, kad kopā ar domubiedriem dibināta biedrība "Ventspils Jauniešu dome" un īstenota virkne vietēju un starptautisku jauniešu projektu. Šie projekti veicinājuši jaunatnes darba attīstību pilsētā, kā arī Jauniešu mājas izveidi.

2003. gadā Kristians ir viens no biedrības "Ventspils Jauniešu dome" dibinātājiem un aktīvi darbojas tajā vēl šobrīd kā valdes loceklis un vairāku vietēju un starptautisku jauniešu projektu vadītājs.

Pārējie ieņemamie amati:

  • Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs,
  • Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks,
  • Jaunatnes lietu komisijas priekšsēdētāja vietnieks,
  • Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas atklāta konkursa komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Politiskās partijas "Latvijai un Ventspilij" valdes loceklis

Kompetences – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, jaunatnes politika un darbs ar jaunatni, projektu vadība

Ģimenes stāvoklis: precējies, sieva Ramona ir tulkotāja.