Mūsu cilvēki

Kristiāns Jacevičs

  • Kristians Jacevičs dzimis 1982. gadā Ventspilī.
  • 2000. gadā absovējis Ventspils 4. vidusskolu.
  • 2004. gadā beidzis Ventspils Augstskolu, iegūstot bakalaura grādu vadībzinātnē ar specializāciju informācijas tehnoloģijās uzņēmējdarbībā un pārvaldībā.
  • 2006. gadā turpat Ventspils Augstskolā ieguvis arī maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā.
  • Kopš 2004. gada strādā Ventspils Digitālajā centrā, vadot dažādus ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām saistītus projektus iedzīvotājiem, uzņēmējiem, kā arī valsts un pašvaldības iestādēm un to darbiniekiem.

2003. gadā Kristians ir viens no biedrības "Ventspils Jauniešu dome" dibinātājiem un aktīvi darbojas tajā vēl šobrīd kā valdes loceklis un vairāku vietēju un starptautisku jauniešu projektu vadītājs.

Pārējie ieņemamie amati:

  • Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs,
  • Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks,
  • Jaunatnes lietu komisijas loceklis,
  • Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas atklāta konkursa komisijas loceklis

Politiskās partijas "Latvijai un Ventspilij" valdes loceklis

Kompetences – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, jaunatnes politika un darbs ar jaunatni, projektu vadība

Ģimenes stāvoklis: precējies, sieva Ramona ir tulkotāja.