Jautājumi un atbildes

  • Cik ilgi darbojas politiskā partija "Latvijai un Ventspilij"?

Politiskā partija "Latvijai un Ventspilij" darbojas kopš 1994.gada.

  • Cik gadus politiskā partija "Latvijai un Ventspilij" vada Ventspils pašvaldību?

Politiskā partija "Latvijai un Ventspilij" Ventspils pašvaldību vada kopš 1994. gada 29. maija pašvaldību vēlēšanām.

  • Cik politiskās partija "Latvijai un Ventspilij" deputātu šobrīd darbojas Ventspils pilsētas domē?

Šobrīd no 13 Ventspils pilsētas domes deputātiem 8 pārstāv politisko partiju "Latvijai un Ventspilij".

  • Vai politiskā partija "Latvijai un Ventspilij" ir pārstāvēta Saeimā un Eiroparlamentā?

Divi politiskās partijas "Latvijai un Ventspilij" pārstāvji darbojas Saeimā. Eiroparlamenta vēlēšanās partija vēl nav startējusi.

  • Cik politiskajā partijā "Latvijai un Ventspilij" šobrīd ir biedru?

Politiskās partijas "Latvijai un Ventspilij" biedru rindās šobrīd darbojas 280 biedri.

  • Kas var iestāties politiskajā partija "Latvijai un Ventspilij"?

Par politiskās partijas "Latvijai un Ventspilij" biedru var kļūt ikviens 18 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, ja viņš atzīst partijas Programmu un Statūtus un nav citas politiskas partijas biedrs.

  • Kas nepieciešams, lai pievienotos politiskajai partijai "Latvijai un Ventspilij"?

Lai pievienotos partijai, jāiesniedz rakstisks iesniegums partijas valdei un nepieciešams vismaz viena partijas biedra galvojums. 

  • Kā iespējams sazināties ar politiskās partijas "Latvijai un Ventspilij" biroju?

Politiskās partijas "Latvijai un Ventspilij" birojs atrodas Raiņa ielā 4a, Ventspilī. Tālrunis 636 30 866. E-pasts lunv@inbox.lv